Zašto Egida?

Egida International je centar za školovanje u inostranstvu i savetuje Vas prilikom izbora adekvatnog programa nastavka studiranja. Svoje iskustvo i partnerstva za obrazovnim institucijama u inostranstvu razvijamo od osnivanja 1982. godine.

Prvenstveno, Egida pruža svima besplatno savetovanje tokom kojeg se dobije više informacija o studiranju u inostranstvu, troškovima školovanja po zemljama, opštoj proceduri apliciranja, kao i fakultetima i uslugama koje možemo da Vam ponudimo.

Nebrojeno je dobrih razloga da se odlučite za studiranje u inostranstvu, a svaki student pored toga treba da nađe i lični razlog i inspiraciju koja će ga motivisati tokom školovanja. Ono što je izvesno je da se kroz studiranje u inostranstvu upoznaje svet, druge i drugačije nacije i kulture i na taj način mladi ljudi i sebe bolje upoznaju, osamostale se, nauče da razmišljaju i delaju van dotadašnjih okvira, usavrši se jedan ili više stranih jezika, školuje se na sasvim drugačiji način od naviknutog, stiču se velike mogućnosti za razvoj karijere kroz prakse u inostranim kompanijama i institucijama kao i poslovni kontakti, stiču se uspomene i prijateljstva za ceo život…

Besplatan upis i paketi usluga

PAKETI USLUGA UPISA NA PARTNERSKE UNIVERZITETE - GARANTOVAN UPIS

Egida International je ovlašćeni predstavnik velikog broja privatnih i državnih fakulteta iz celog sveta. Ovo su odabrane institucije sa svih kontinenata, koje su angažovale i ovlastile Egidu International da ih predstavlja i pomaže mladim ljudima da se upoznaju sa programima i mogućnostima koje nude, kao i da ih uspešno provedemo kroz procedure prijave i upisa.

Egida ima direktnu komunikaciju sa upisnim timom ovih fakulteta i studenti dobijaju pravovremene i tačne informacije o njihovim realnim mogućnostima upisa na željeni fakultet i smer. Na ovaj način student ne troše vreme na apliciranje za fakultet na koji neće biti primljeni.

Nakon sagledavanja akademskog uspeha, interesovanja i drugih relevantnih faktora, možemo da garantujemo upis kandidata na neki od fakulteta čiji smo predstavnici!

Student BESPLATNO dobijaju uslugu koja uključuje:

 • Stručno savetovanje o željenoj oblasti studiranja i izboru najpogodnijeg fakulteta
 • Predlozi i ponude sa detaljima školovanja na odabranom fakultetu
 • Popunjavanje aplikacije za upis na željeni univerzitet
 • Prijava na 2 programa
 • Celokupna komunikacija sa univerzitetom u ime studenta
 • Apliciranje za smeštaj na univerzitetu
 • Prijava na univerzitetsku stipendiju
 • Savet za pisanje motivacionih pisama i njihova provera
 • Apliciranje za adekvatnu studentsku vizu
 • Odabir, analiza i provera dokumentacije za vizu
 • Savetovanje i pomoć pri izboru prateće dokumentacije uz aplikaciju
 • Savet za pisanje CV- i njihova provera
 • Zastupanje interesa studenta tokom celokupnog školovanja na izabranom univerzitetu
 • Organizacija obilaska univerziteta

Napomena:

 • Paket ne uključuju takse za obradu aplikacija koje neki fakulteti mogu da zahtevaju (registration fee).
 • Prijava na dodatni studijska programa iznosi 120 evra
 • Usluga apliciranja za studentsku vizu uz ovaj paket je uključena, a student plaća cenu vize koju određuje konzulat države u koju se putuje.

PAKETI USLUGA - SVI UNIVERZITETI

Motivaciona pisma, pisma preporuke, saveti pri pisanju CV-a, način komunikacije sa fakultetom i pravilno popunjavanje aplikacije za fakultet, kao i sva dokumenta koja selektivni univerziteti mogu da traže za pojedine oblasti studija često čine proces upisa izuzetno stresnim. Pomažemo studentima da sva dokumentacija bude u skladu sa zahtevima fakulteta, a proces aplikacije izveden ispravno i pravovremeno. Kod univerziteta čiji smo direktni predstavnici gotovo izvesno možemo da garantujemo upis na fakultete koje smo preporučili. S druge strane, kada je reč o apliciranju na univerzitete koje mi direktno ne predstavljamo, možemo mnogo da doprinesemo svojim iskustvom, savetima, aplikacijom i smernicama i olakšamo upisnu proceduru.

INDIVIDULANE USLUGE

INDIVIDUALNE USLUGE
1.Konsultacije o školovanju u inostranstvu, uslovima, fakultetima i programima, cenama studija i života sa predlogom do 3 fakulteta (smera) koji odgovaraju zahtevima studentaBESPLATNO
2.Apliciranje na 2 Egidina partnerska fakultetaBESPLATNO
Apliciranje na dodatni Egidin fakultet120 evra
3Stručno savetovanje o željenoj oblasti studiranja i izboru najpogodnijeg fakulteta (univerziteta), paket personalizovanog izbora studijskih programa (3 programa)

+ dodatni fakultet

150 evra

 

40 evra

4.Apliciranje na 1 fakultet uključuje:

·        Pomoć za pisanje CV-a, motivacionog i pisma preporuke  i njihova provera

·        Celokupna komunikacija sa fakultetom u ime studenta

·        Prijava na odabrani studijski program

·        Apliciranje za univerzitetski smeštaj

·        Prijava za fakultetske stipendije

·        Organizovanje putovanja do destinacije (avio karte i transferi)

·        Apliciranje na dodatni fakultet iz Egidine ponude

300 evra
5Aplikacija za studentsku vizu75 evra
6Aplikacija za eksterni smeštaj100 evra
7Aplikacija za eksternu stipendiju100 evra

PAKETI USLUGA

PAKET 1550 evra
1.      Apliciranje na 2 fakulteta:

•  Pomoć za pisanje CV-a, motivacionog i pisma preporuke  i njihova provera

•  Celokupna komunikacija sa fakultetom u ime studenta

•  Prijava na odabrani studijski program

•  Apliciranje za univerzitetski smeštaj

•  Prijava za fakultetske stipendije

•  Organizovanje putovanja do destinacije (avio karte i transferi)

•  Apliciranje na dodatni fakultet iz Egidine ponude

2.      Apliciranje za studentsku vizu

 

PAKET 2700 evra
1.      Apliciranje na 3 fakulteta:

•  Pomoć za pisanje CV-a, motivacionog i pisma preporuke  i njihova provera

•  Celokupna komunikacija sa fakultetom u ime studenta

•  Prijava na odabrani studijski program

•  Apliciranje za univerzitetski smeštaj

•  Prijava za fakultetske stipendije

•  Organizovanje putovanja do destinacije (avio karte i transferi)

•  Apliciranje na dodatni fakultet iz Egidine ponude

2.      Apliciranje za studentsku vizu

 

PREMIUM PAKET1.400 evra
·        Stručno savetovanje o željenoj oblasti studiranja i izboru najpogodnijeg fakulteta

·        Paket personalizovanog izbora studijskih programa (Evropa i Severna Amerika) – do 6 programa

·        Savet za pisanje CV-a i njihova provera + mentorstvo

·        Savet za pisanje motivacionih pisama i njihova provera + mentorstvo

·        Savet za pisma preporuke i njihova provera + mentorstvo

·        Komunikacija sa fakultetom do određene faze

·        Prijava na studijske programe – do 4 programa

·        Apliciranje za univerzitetski smeštaj

·        Prijava za fakultetske stipendije – do 2 stipendije

·        Organizovanje putovanja do destinacije (avio karte i transferi)

·        Saveti i pomoć pri izboru, organizaciji i prikupljanju svih pratećih dokumenata koji će pomoći kod upisne komisije, kao i pri ostvarivanju stipendija ili popust

·        Zvanični prevodi svih relevantnih dokumenata

·        Sudska overa i apostil za sva relevantna dokumenta (Novi Sad i Beograd)

·        Stručno lektorisanje relevantnih tekstova pisanih na stranom jeziku

·        Apliciranje za adekvatnu studentsku vizu

·        Savet i pomoć oko prikupljanja i organizovanja svih dokumenata za vizu

Napomene:

 • Paketi ne uključuju takse za obradu aplikacija koje neki fakulteti mogu da zahtevaju.
 • Plaćanje paketa u R. Srbiji je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.
 • Usluga apliciranja za studentsku vizu ne uključuje cenu vize koju određuje konzulat države u koju se putuje.
 • Prva rata uplate za odabranu uslugu ili paket je nepovratna.

UCAS aplikacija

UCAS aplikacija za univerzitete u Velikoj Britaniji

Egida International je ovlašćeni predstavnik velikog broja univerziteta u Velikoj Britaniji na koje možemo direktno da šaljemo aplikacije studenta i besplatno vodimo procedure upisa studenta. Pogledajte listu naših partnerskih univerziteta u Velikoj Britaniji na linku.

Za studente koji su zainteresovani za studijski program koji nije u ponudi fakulteta sa kojima sarađujemo, vršimo apliciranje na državne univerzitete u Velikoj Britaniji kroz sistem UCAS. UCAS (Universities and Colleges Admission Service) je centralizovani servis koji se koristi za apliciranje na univerzitete, preko kojeg se student može prijaviti na do 5 studijskih programa.

Usluga apliciranja obuhvata sledeće:

 • Stručno savetovanje o željenoj oblasti studiranja i izboru najpogodnijeg fakulteta
 • Paket personalizovanog izbora do 5 studijskih programa
 • UCAS taksa za aplikacije
 • Savet za pisanje CV-a i njihova provera
 • Savet za pisanje motivacionih pisama i njihova provera
 • Savet za pisma preporuke i njihova provera
 • Komunikacija sa fakultetom do određene faze
 • Prijava na 5 studijskih programa
 • Apliciranje za univerzitetski smeštaj
 • Prijava za fakultetske stipendije
 • Apliciranje za studentsku vizu
 • Apliciranje na dodatni fakultet iz Egidine ponude
 • Organizovanje putovanja do destinacije (avio karte, transfer)

Cena apliciranja preko UCAS sistema: 550 eur

Napomena:

Apliciranje ne uključuje troškove registracije i prijave koje fakultet može da zahteva, prevode dokumenta, slanje dokumentacije brzom poštom, kao ni ostale troškove koji proizilaze iz prijave i studiranja na odabranom fakultetu.

Utisci

EU Business School

Studiranje u Minhenu – fakultet na kojem studiram je neverovatno iskustvo – za tri meseca sam naučio više nego što sam na svom fakultetu za celu godinu.

Marko
Student

Utisci sa studija u Engleskoj -Ono što se ovde mnogo razlikuje od naših fakulteta jeste u svakom slučaju sistem ocenjivanja.

Postavite pitanje

Pošaljite nam pitanje o željenoj oblasti školovanja ili usavršavanja jezika i dobićete odgovor na Vaš upit u najskorije vreme.

Contact
Checkboxes *

Zakažite svoj termin besplatnog savetovanja

Molim Vas da upitnik popunite informacijama o željenoj oblasti školovanja ili usavršavanja i Vašim planovima i željama, za šta koristite polje "Poruka".