Program kulturne razmene SAD

Srednja škola u Americi – program kulturne razmene je namenjen učenicima koji žele da se upoznaju sa školovanjem i životom u američkoj porodici.