Srednjoškolska akademska razmena SAD

Program akademske razmene u SAD. Učenici ne biraju konkretnu školu, ali biraju jednu opciju sa liste sportova, jezika, umetnosti ili školskih predmeta.

Program kulturne razmene SAD

Srednja škola u Americi – program kulturne razmene je namenjen učenicima koji žele da se upoznaju sa školovanjem i životom u američkoj porodici.