Internship u Austriji

Vienna, Austria

Ostale škole Akademski i stručni programi

Austrija

Salcburg

Sent Gilgen

Zell am See

Radna praksa i kurs jezika u Austriji

Internship u Austriji

Cena: od 1805 €

Cenovnik

Vienna, Austria

Program Internship u Austriji predstavlja kombinaciju kursa nemačkog jezika i radne prakse. Program je namenjen svima onima koji žele da steknu internacionalno radno iskustvo iz oblasti kojima žele da se bave. Posebno se preporučuje studentima.

O programu

Internship u Austriji

Cilj programa je profesionalni razvoj i sticanje radnog iskustva polaznika u profesiji za koju se opredelio. Oblasti rada su gotovo neograničene, što je u skladu sa razvojem savremenog poslovanja i potreba tržišta rada.

Program je namenjen svima onima koji žele da steknu internacionalno radno iskustvo iz oblasti kojima žele da se bave. Posebno se preporučuje studentima, kako bi  imali priliku da  i pre diplomiranja steknu adekvatno iskustvo u odabranoj profesiji i postanu konkurentni  na samom početku svoje karijere. Program je namenjen osobama kojima nemački nije maternji jezik, pa je iz tog razloga podeljen na dve celine. U toku prve celine pohađa se kurs nemačkog jezika, nakon čega sledi druga celina koja podrazumeva radno iskustvo tj. praktični deo programa.

Krajnji rezultat Internship programa je poznavanje nemačkog jezika, radno iskustvo, sertifikat o završenom kursu jezika i izveštaj poslodavca sa evaluacijom. Dobijeni sertifikati potvrđuju stečene kvalifikacije polaznika programa, a budućim poslodavcima su najbolja preporuka za spremnost na rad u struci.

Detalji programa

Internship se upisuje na najmanje 12 nedelja do godinu dana, u zavisnosti od mogućnosti i potreba polaznika. Program počinje sa kursom nemačkog jezika u trajanju od minimalno 4 nedelje. Nastava se organizuje svakog radnog dana, a časovi traju 45 minuta. Intenzitet nastave nemačkog jezika je 25 ili 35 časova nedeljno, od kojih se 5 časova nedeljno odnose na kulturno-zabavni program. Kulturni program podrazumeva organizovanje predavanja i diskusija vezanih za austrijsku muziku, umetnost, književnost, kulturu i istoriju. Filmske projekcije, obilasci gradskih znamenitosti, sportske i zabavne aktivnosti takođe su uključene u program. Praktičan deo Internship programa podrazumeva između 20 i 40 radnih sati nedeljno.

Nakon završenog kursa, započinje se program stažiranja tokom kojeg se stiče radno iskustvo u trajanju od minimalno 4 nedelje. Tokom boravka u kompaniji ili instituciji odgovarajućeg profila polaznika nadgleda školsko i stručno osoblje. Internship (stažiranje) u Beču organizuje renomirana škola nemačkog jezika ActiLingua, a većina poslova je organizovana u poslovnim kompanijama u Beču, Salcburgu ili u turističkim odmaralištima na Alpima. Program stažiranja podržan je i programom za stručno usavršavanje usvojenim od strane Evropske unije.

Kome je namenjen

Program je idealan za polaznike koji žele da steknu visoko profesionalno internacionalno radno iskustvo i usavrše nemački jezik:

 • Pruža polazniku mogućnost da svakodnevno komunicira na nemačkom jeziku i razvije samopouzdanje pri upotrebi jezika;
 • Usavršava se nemački jezik na sva četiri nivoa: pisanje, čitanje, govor i slušanje;
 • Doprinos intelektualnom, ličnom i profesionalnom razvoju;
 • Pruža realnu sliku života i rada u razvijenoj zemlji kao što je Austrija;
 • Uvećava stepen razumevanja druge poslovne i životne kulture;
 • Prepoznavanje ličnih profesionalnih mogućnosti;
 • Podstiče polaznika na samoinicijativu neophodnu kako bi se postigli najviši rezultati programa;
 • Omogućena je prilika da se polaznik lično upozna sa tehnikama i metodama rada u kompanijama i institucijama u Austriji;
 • Prilika da se primene teorijska znanja u realnim poslovnim situacijama i polaznik osposobi za rad u struci.

Uslovi upisa

Uslovi i dokumentacija za program:

 • Srednji nivo poznavanja nemačkog jezika (minimum B1 nivo);
 • Srednji nivo poznavanja engleskog jezika (minimum A2 nivo);
 • Starost izmedju 16 i 30 godina;
 • Dokumentacija – biografija (CV), motivaciono pismo, 1 fotografija, popunjene prijave i osiguranje.

Nakon što škola razmotri dokumentaciju i želje polaznika za radni program, polaznik dobija ponudu pozicije. Poslovi su iz oblasti marketinga, administracije, prava, rada nevladinih organizacija, turizma, umetnosti, dizajna, ekonomije i finansija, inženjerstva, ekologije, konsaltinga, informacionih tehnologija, medija, arhitekture, novinarstva, spoljne trgovine, zanata i dr.

Za vreme stažiranja, obavljaju se dužnosti u realnom poslovnom okruženju. Dobijeni radni zadaci ne nose sa sobom visok stepen odgovornosti jer je reč o pripravničkim poslovima i mogu da uključe obavljanje svakodnevnih administrativnih poslova. Međutim, polaznik treba da bude spreman za to da se mogu dobiti zadaci sa višim stepenom angažovanja i odgovornosti, kao i rad na projektima tj. na njihovom osmišljavanju i realizaciji.

Polaznici ne mogu da biraju kompaniju, ali se škola trudi da izađe u susret željama polaznika na osnovu trenutne ponude poslova. Prilikom stažiranja podrazumeva se poštovanje određenih pravila ponašanja i oblačenja, kao i prilagođavanje i razvijanje svesti da se boravi u multikulturalnoj sredini. Posao koji će polaznik dobiti zavisiće od njegove stručnosti, iskustva, stečenih veština i nivoa nemačkog jezika.

Internship u Austriji

Vienna, Austria

Postavite pitanje

Pošaljite nam pitanje o željenoj oblasti školovanja ili usavršavanja jezika i dobićete odgovor na Vaš upit u najskorije vreme.

Contact
Checkboxes *

Zakažite svoj termin besplatnog savetovanja

Molim Vas da upitnik popunite informacijama o željenoj oblasti školovanja ili usavršavanja i Vašim planovima i željama, za šta koristite polje "Poruka".