Villiers School

Villiers School, North Circular Road, Limerick, Ireland

Royal School Cavan

Royal School, College Street, Tullymongan Upper, Cavan, Ireland

Srednje škole u Irskoj

Ireland

Ostale škole Srednje škole u inostranstvu

Program akademske razmene

Srednje škole u Irskoj

Ireland

Srednje škole u Irskoj –  učenik se raspoređuje u školu koja će najbolje zadovoljiti njegove kriterijume.  Na osnovu interesovanja, prethodnog obrazovanja i planova za dalje školovanje, pravi se profil učenika i vrši odabir škole.

Program

Program

Program akademske razmene koncipiran je da se na osnovu interesovanja, prethodnog obrazovanja i planova za dalje školovanje učenika pravi profil na osnovu kojeg se učenik raspoređuje u školu koja će najbolje zadovoljiti njegove kriterijume. Program može da traje jedan semestar, godinu ili dve godine, a deca pohađaju manje privatne škole (300-400 učenika), uz mogućnost dobijanja diplome irske srednje škole. Većina škola ima nizak procenat internacionalnih polaznika, što našim učenicima daje priliku da još bolje usavrše engleki jezik i upoznaju tradiciju i kulturu svojih vršnjaka koji potiču iz različitih delova Evrope. Program je namenjen isključivo polaznicima koji potiču iz zemalja koje nisu deo Evropske Unije.

Irski srednjoškolski sistem sastoji se od dve opcije: Transition Year Programme (za uzrast 14-15 godina) i Senior Cycle/Leaving Certificate (za uzrast 16-17 godina). Transition Year je jedinstven jednogodišnji program koji je posebno namenjen navikavanju na novo obrazovno, jezičko i kulturno okruženje, na poboljšanje akademskih zanja i veština i usavršavanje engleskog jezika, a ekvivalent je našoj drugoj godini srednje škole. Program obuhvata obavezne predmete poput matematike i engleskog jezika, ali i uvod u predmete iz viših razreda kako bi učenici mogli da donesu odluku o tome šta žele da uče u budućnosti. Međutim, najvažniji deo ovog programa jeste njegov praktični aspekat koji obuhvata mnoštvo aktivnosti, mini biznis radionice, radno iskustvo, umetnost, sport moda i putovanja.

Senior Cycle je završni ciklus srednjoškolskog obrazovanja koji traje dve godine i koji vodi do diplome irske srednje škole, a ekvivalent  je našoj trećoj i četvrtoj godini srednje škole. Na ovom programu učenici imaju minimum 5, a uglavnom 7-8 predmeta od kojih su 3 obavezna predmeta kao što su matematika/engleski i 4 do 5 izbornih poput biologije, stranog jezika, umetnosti, muzike, geografije, tehnologije i dizajna, računovodstva, finansija i drugih. Po završetku dvogodišnjeg školovanja učenici polažu za Leaving Certificate, odnosno diplomu kojom stiču pravo na nastavak školovanja na irskim i britanskim univerzitetima i univerzitetima širom sveta.

srednje škole u irskoj

Profil

Lokacija škola: ruralne sredine i manja mesta u Irskoj

Tip škole: manje privatne škole

Broj učenika: škole većinom imaju 300-400 učenika

Nastavni program: Irish Secondary School – Transition Year, Senior Cycle

Starosna struktura: 13-17 godina

Smeštaj: lokalne porodice

Trajanje programa: polugodište; jedna, dve ili tri školske godine.

Početak programa: kraj avgusta 2022 – prvi vikend juna 2023. (za celu školsku godinu); kraj avgusta 2022. – sredina februara 2023. i početak januara 2023. – prvi vikend juna 2023. (za jedno polugodište). Tačni datumi biće potvrđeni nakon raspoređivanja u školu.
Rok za apliciranje: 30. april 2022. (za celu godinu ili prvo polugodište) i 30.septembar 2022. (za drugo polugodiše).
Cena programa za celu školsku 2022/2023. godinu: 14.750 €. Cena programa za jedno polugodište: 10.500 €

Cena programa uključuje:
• Školarinu i punopravno pohađanje privatne škole po izboru organizacije;
• Smeštaj i ishranu u lokalnoj porodici, uz mogućnost dvostrukog plasmana (sa još jednim stranim učenikom druge nacionalnosti);
• Redovne sastanke sa koordinatorima organizacije i mesečni izveštaj o napretku učenika;
• Aktivnosti i društvena okupljanja internacionalnih učenika, jednom u toku tromesečja;
• Aerodromski transfer po dolasku na program (od strane porodice domaćina ili predstavnika organizacije).

Dodatni troškovi:
• Obavezno osiguranje: 550 € za školsku godinu, 400 € za polugodište
• Garancija 1/1 sobe u porodici 500 €, poseban režim ishrane (bez glutena, laktore, halal i drugi) 500 €
• Pripremi kamp u Dablinu 500 €
• Registracija programa 10.700 rsd (ili 90 €)
• Troškovi studentske vize;
• Dodatni školski troškovi (sportovi, takse, knjige, putovanja i aktivnosti, polaganje ispita, školska uniforma i ormarić…)
• Lični troškovi polaznika (džeparac, lokalni prevoz od/do škole);
• Avio karta, drugi troškvi vezani za organizaciju putovanja i bankarski troškovi.

Smeštaj

Smeštaj polazika obezbeđen je u lokalnim porodicama, koje su podrška učeniku u adaptaciji na nov način života i one se najčešće nalaze u ruralnijim područjima i manjim mestima širom Irske (vrlo često dva učenika iz različitih država borave u istoj porodici). Sve porodice domaćini pored želje da ugoste internacionalnog polaznika prolaze kroz sigurnosne provere i redovno se obilaze od strane organizacije kao bi se osigurala bezbednost i dobra komunikacija. Program je bez mogućnosti izbora lokacije porodice i škole, a raspoređivanje učenika vrši tim ljudi prema kriterijuimima i informacijama koje imaju o samom učeniku tokom procesa apliciranja. Za učenike se prvo pronalazi adekvatna škola, a nakon toga prolazi se i porodica iz koje najjednostavnije može doći do škole.

Izdvajamo

Irska je prepoznatljiva po vrlo visokom nivou pismenosti u Evropi. Razlog tome leži u više nego uspešnom sistemu školovanja čime je razvila svoju reputaciju u polju obrazovanja u svetu, ali i investicijama koje država ulaže u obrazovni sektor.  Pored toga, Irska je zemlja preduzetništva zbog svog strateškog istraživačkog kapaciteta i evropski je centar u kojem je osnovano više od 1000 vodećh multinacionalnih kompanija.

Učenici mogu da ostanu jednu godinu na programu i da se sa transkriptom ocena vrate da nastave školovanje u matičnoj školi. Učenici koji žele da steknu irsku srednjoškolsku diplomu treba da pohađaju dve završne godine (Senior Cycle), nakon čega imaju pravo da polažu završni ispit Leaving Certificate koji je ekvivalent britanskim A level ispitima i odlična je osnova za upis na fakultete širom sveta.

Učenici koji se odluče za pohađanje više godina ostaju u istoj školi i istoj porodici. Ako učenik želi da iskusi i drugačiji tip porodice, može sledeće godine da promeni porodicu.

Uslovi upisa

Učenici koji su zainteresovani da upišu program razmene moraju dobro da vladaju engleskim jezikom, jer je to osnovnih preduslov za razumevanje i napredak u potpuno novom školskom sistemu. Neophodan nivo engleskog jezika: IELTS 4.0; Cambridge PET exam – Pass; TOEFL min. 137 (Computer-based), min. 47 (Internet-based), min. 457 (Paper-based). Pored jezika, važan je uspeh iz prethodnih godina školovanja u matičnoj školi učenika, sa posebnim akcentom na ocenama iz matematike i engleskog jezika. Program je dobra opcija za decu koja su zainteresovana da u potpunosti učestvuju u akademskom programu škole u koju su raspoređeni. Takođe, važno je da imaju određeni stepen zrelosti kako bi mogli da idu u susret zahtevima života i učenja u stranoj zemlji. Svi učenici koji su prijavljeni na program prolaze i intervju putem Skype-a sa pripadnicima organizacije.

Pripremni kamp u Dablinu

Ovo je takozvani Soft Landing Camp kreiran sa ciljem pripreme dece za boravak u Irskoj. Program se održava u Dablinu pred početak akademske godine i predstavlja fantastičnu priliku za upoznavanje drugih učenika na razmeni, osoblja organizacije, obilazak znamenitosti i pripremu pred odlazak u porodicu. Program se odvija pri kampusu univerziteta DCU Dublin City University u trajanju od 4 dana (3 noćenja na bazi punog pasiona) i obuhvata predavanja, informacije o školama i porodicama, obilasci znamenitosti Dablina uz vreme za šoping, transfer doček na aerodromu u dolasku i transfer u dodeljenu porodicu.

Srednje škole u Irskoj

Ireland

Postavite pitanje

Pošaljite nam pitanje o željenoj oblasti školovanja ili usavršavanja jezika i dobićete odgovor na Vaš upit u najskorije vreme.

Contact
Checkboxes *

Zakažite svoj termin besplatnog savetovanja

Molim Vas da upitnik popunite informacijama o željenoj oblasti školovanja ili usavršavanja i Vašim planovima i željama, za šta koristite polje "Poruka".