Često postavljana pitanja

Na ovoj stranici ćete pronaći korisne informacije o kursevima jezika i letnjim kampovima. Kako bi smo Vam pomogli da brzo i lako pronađete odgovor, pitanja smo grupisali prema različitim ciljnim grupama. Ukoliko imate dodatna pitanja ili komantare, molimo Vas da ih postavite u kontakt polju.

Pitanja o kursevima jezika u inostranstvu za odrasle

Koliko godina treba da imam kako bih mogao/la da upišem kurs jezika u inostranstvu?

Većina kurseva za odrasle je namenjena polaznicima 16+ godina, u nekim školama granica se pomera na 18+. Za mlađe polaznike, od 5-17 godina, preporučujemo specijalizovane  letnje kampove  namenjene isključivo polaznicima mlađe starosne dobi.

Da li postoje kursevi jezika za apsolutne početnike?

Da, naravno! Možete se upisati na kurs kao apsolutni početnik i već nakon dve nedelje  dostići ćete nivo gde možete ostvariti osnovnu svakodnevnu komunikaciju.

Da li se na kursevima dodatno koristi srpski (moj maternji) jezik?

Ne.  Iz dva razloga. Kao prvo- izbegavanjem korišćenja maternjeg jezika polaznici će biti prinuđeni da brže  i aktivnije koriste novo stečeno znanje stranog jezika. Kao drugo- budući da je reč o internacionalnim školama, nastavnici nemaju znanje svih jezika koje polaznici govore.

Da li je jezik učenja maternji jezik nastavnika?

U velikoj većini škola profesorima je jezik koji predaju maternji jezik. Ukoliko nije, profesori moraju imati zvanične sertifikate o adekvatnom znanju jezika i sposobnosti da određeni jezik predaju kao drugi jezik.

Koliko ranije treba da se prijavim na kurs jezika?

Preporučujemo da se prijava na kurs obavi oko 3 meseca pre planiranog datuma putovanja, kao bi mogli da potvrdimo upis na željeni kurs i željeni smeštaj. Kompletna uplata mora biti izvršena 4 nedelje pre datuma početka kursa.

Da li mogu da se prijavim na jednonedeljni kurs jezika?

Da, ali savetujemo minimum dvonedeljne kurseve jezika u inostranstvu. Ako Vam obaveze ne dozvoljavaju da odsustvujete više od nedelju dana, savetujemo da upišete intenzivni kurs jezika.

Kome su namenjeni specijalizovani i poslovni kursevi jezika?

Specijalizovani i poslovni kursevi jezika namenjeni su zaposlenim profesionalcima iz različitih oblasti (pravo, marketing, menadžment, turizam, medicina, inženjerstvo, naftna industrija…). Specijalno su dizajnirani za ljude koji zbog poslovnih obaveza ne mogu dugo da odsustvuju, intenzivni su i uglavnom traju 1 do 2 nedelje.

Kurseve pohađaju ljudi koji žele da napreduju u poslovnom okruženju, sarađuju sa stranim kompanijama, pohađaju seminare i usavršavanja u inostranstvu i uopšteno da pojačaju svoj poslovni profil.

Koliko polaznika uči u grupi?

U zavisnosti od  vrste kursa, lokacije, veličine škole, maksimalan broj polaznika u grupama je uobičajeno između 8 i 12. Mnoge škole nude i mini grupe sa 3 do 5 polaznika.

Koliko sati nedeljno traje nastava? Koji nivoi su u ponudi?

Kursevi jezika u inostranstvusu po nivoima podeljeni na: osnovni, srednji, napredni i viši napredni. Svaki od ovih nivoa ima podgrupe u skladu sa procenjenim sposobnostima polaznika

Da li se polaže ulazni test procene znanja?

Prvog dana kursa svaki polaznik radi test procene znanja jezika na osnovu čijeg rezultata se svrstava u određenu grupu prema nivou znanja. Određene škole, po prijavi na kurs, polaznicima šalju link za on-line test kako bi utvrdili nivo znanja pre dolaska polaznika.

Kakav je način plaćanja? Kako mogu da platim školu jezika u inostranstvu?

Egida International je direktan predstavnik škola i poslujemo po njihovim zvaničnim cenovnicima! Sve škole nude različite opcije plaćanja.

Kada kursevi jezika u inostranstvu počinju?

Kursevi jezika za odrasle se održavju tokom cele godine. Uobičajeno, kursevi počinju svakog ponedeljka, nastava se održava od ponedeljka do petka.

Da li su organizovane vannastavne aktivnosti?

Svaka škola organizuje večernje i vikend aktivnosti za svoje polaznike. Određene aktivnosti su uključene u cenu dok se određene aktivnosti organizuju uz doplatu.

Da li mi je potrebno zdravstveno osiguranje?

Naša preporuka je da obezbedite dobro putno i zdravstveno osiguranje. Polisu zdravstvenog osiguranja možete uplatiti u našim kancelarijama.

Pitanja o smeštaju za odrasle

Šta je sa smeštajem?

Opcije smeštaja  variraju u zavisnosti od škole i lokacije. U ponudi su nekoliko opcija smeštaja, uključujući smeštaj u lokalnim porodicama, školskim i studentskim rezidencijama, apartmanima, zajedničkim stanovima i hotelima. Rezervacija smeštaja preko škole nije obavezna.

Da li su obroci uključeni u cenu smeštaja?

Opcije smeštaja variraju u zavisnosti od škole i lokacije. U ponudi su nekoliko opcija smeštaja, uključujući smeštaj u lokalnim porodicama, školskim i studentskim rezidencijama, apartmanima, zajedničkim stanovima i hotelima. Rezervacija smeštaja preko škole nije obavezna.

Kada je najbolje doći u smeštaj?

Smeštaj je, uglavnom, organizovan od nedelje pre početka kursa. Različite škole i lokacije imaju različite dane dolaska i odlaska. Ukoliko ste uplatili školski transfer od aerodroma/stanice do smeštaja, predstavnik škole će Vas dovesti do smeštaja. Ukoliko niste uplatili transfer, potrebno je da do smeštaja dođete sami prateći instrukcije koje ćete dobiti po uplati programa.

Za koji dan treba da planiram izlazak iz smeštaja?

Uobičajeno je dan napuštanja smeštaja subota po završetku kursa. Dani odlaska se mogu razlikovati u zavisnosti od vrste smeštaja i destinacije. Ukoliko ste uplatili školski transfer od smeštaja do aerodroma/stanice, predstavnik škole će Vas dovesti do aerodroma/stanice. . Ukoliko niste uplatili transfer, dobićete sve potrebne informacije kako da dođete do aerodroma/stanice.

Pitanja o ispitima

Da li se dobija sertifikat po završetku kursa?

Po završetku kursa svaki polaznik dobija sertifikat o pohađanju kursa.

Za koje internacionalne ispite se može pohađati pripremni kurs i koji ispiti se mogu polagati?

U zavisnosti od lokavije i škole, polaznici mogu pohađati kurs pripreme i polaganja za sledeće ispite:   PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, D.E.L.E., D.E.L.F., C.I.L.S., D.S.H., TestDAF, kao i za brojne stručne ispite za određene oblasti.

Pitanja o kursevima jezika u inostranstvu za mlade

Šta su kursevi jezika (kampovi) za mlade?

Kampovi za decu i tinejdžere su specijalizovani programi učenja jezika, specijalno osmišljeni i namenjeni mlaađim polaznicima (5- 17 godina. 18-21 godina). Polaznici programa stiču samopouzdanje u korišćenju jezika, ostvaruju lakšu komunikaciju, uče gramatičke strukture, proširuju rečnik- bez izlaganja stresu pohađanja klasične škole u tradicionalnom okruženju. U popodnevnim satima škole organizuju specijalno osmišljene aktivnosti koje se održavaju pod nadzorom školskog osoblja. Ove vannastavne aktivnosti dodatno omogućavaju usavršavanje jezika kao i upoznavanje kulture i običaja zemlje u kojoj se nalaze. Tokom svog boravka u letnjem kampu polaznici su konstantno pod nadzorom, u zavisnosti od uzrasta, kako bi se garantovala njihova bezbednost. U cenu kampova uobičajeno je uračunato: standardni kurs jezika, nastavni materijal, smeštaj sa obrocima, nadzor školskog osoblja, transfer od/do aerodroma, organizovane ekskurzije i izlete, dnevne aktivnosti.

Sigurnost polaznika

Svim školama je sigurnost polaznika na prvom mestu i u zavisnosti od uzrasta polaznika postoje i stepeni predviđenog nadzora. Čak i pre dolaska, učenike upoznajemo sa mehanizmom funkcionisanja odabrane škole, a kad stignu upoznaju se sa osobljem škole zaduženim za njihov boravak da bi znali kome u kojim situacijama treba da se obrate.

Važno je da polaznici znaju da je pridržavanje pravila škole veoma važno za osiguranje bezbednosti kako lične tako i ostalih polaznika škole.

Individualni program ili polazak sa pratnjom

Individualni program podrazumeva da učenik odlazi u školu u kojoj će biti u kompletno internacionalnom okruženju, sa minimizovanim mogućnostima da govori maternji jezik. Preporučujemo ovu vrstu programa za: intenzivniju upotrebu odabranog jezika, osamostaljivanje deteta, polaznike kojima je važna fleksibilnost u odabiru termina polaska. Učenika na aerodromu dočekuje predstavnik škole, a u školi ga integrišu u već postojeće internacionalne grupe.

Polasci sa pratnjom su formirani za određene destinacije i podrazumevaju da polaznici kreću sa pratnjom odgovorne
osobe, koja je sa polaznicima sve vreme trajanja programa. U školi učenike raspoređuju u internacionalne grupe na nastavi, a vannastavni program, izlete i ekskurzije grupa pohađa zajedno.
Preporučujemo ovu vrstu programa: polaznicima koji će se prijatnije osećati u prisustvu odrasle osobe koja govori njihov maternji jezik, polaznicima koje žele društvo vršnjaka iz svoje zemlje, učenicima sa slabijim nivoom poznavanja stranog jezika (nakon nastave imaće društvo
koje govori njihov jezik).

Nastava

Nastava je organizovana za sve nivoe znanja, a učenici prvi dan u školi rade test i na osnovu prikazanog znanja raspoređuju ih u adekvatnu internacionalnu grupu. Na taj način jednu grupu čine deca iz različitih zemalja, sličnog nivoa znanja i uzrasta.

Nastava je kreativna i dinamična, prilagođena uzrastu učenika i pokriva sva četiri elementa usavršavanja jezika: konverzacija, pisanje, čitanje i slušanje (razumevanje).

Učenje na programima za mlade se nastavlja i nakon završetka nastave, kroz druženja sa polaznicima iz drugih zemalja.

Smeštaj

Škole za mlade nude dva osnovna tipa smeštaja, smeštaj u rezidenciji škole i porodični smeštaj.

Porodični smeštaj je pogodan za polaznike koji žele da maksimalno koriste jezik, tako što će nakon nastave nastaviti sa domaćinima konverzaciju na odabranom jeziku. Polaznici u porodičnom smeštaju imaju nesvakidašnju priliku da se upoznaju sa kulturom i načinom života određene nacije. Ovaj tip smeštaja je za polaznike koji su dovoljno odgovorni i svesni da se nalaze u tuđem domu koji treba da poštuju.

Rezidencijalni smeštaj je multinacionalan i kao zajednički jezik među polaznicima se koristi jezik destinacije. Međutim, polaznici često mogu da koriste engleski kao zajednički jezik, ako ga bolje govore od jezika koji su došli da uče. Iako polaznici smešteni u rezidencijama nemaju direktan kontakt sa svakodnevnim načinom života ljudi, razvija se kod njih internacionalni duh jer se upoznaju sa mladima iz različitih delova sveta i zapravo na taj način se upoznaju sa većim brojem kultura.

Akreditacije škola

Sve škole u koje šaljemo polaznike su visoko akreditovane nacionalnim akreditacijama i akreditacijama prestižnih strukovnih udruženja. To znači da su škole proverene, kako njihovi nastavni programi i predavači, tako i kapaciteti i aktivnosti koje organizuju u cilju efikasnog podučavanja.

Svi predavači su kvalifikovani profesori odabranog jezika, sa iskustvom u predavanju mlađim polaznicima.

Škole koju su dobile određenu akrditaciju se i redovno proveravaju da bi organizacija ili država koja ih akredituje bila uverena da održavaju nepromenjen kvalitet usluga.

Sertifikati i ispiti

Na kraju svakog programa učenici dobijaju Sertifikat škole koji svedoči o tome da su pohađali kurs jezika i na kojem nivou znanja su ga završili.

Polaznici koji žele da se pripremaju i polažu neki od međunarodno priznatih ispita mogu da odaberu takve vrste kurseva. Po završetku kursa, polaže se ispit koji može da im posluži kao dokaz o poznavanju odabranog jezika prilikom upisivanja srednje škole ili fakulteta u inostranstvu.

Trajanje programa

Letnje škole jezika za mlade organizuju se tokom letnjeg raspusta i polaznici odlučuju na koji period žele da ostanu. Minimalan je boravak u trajanju od 2 nedelje, a učenici na nekim programima mogu da ostanu i ceo raspust.

Konačnu odluku o dužini boravka donose roditelj i dete. Treba uzeti u obzir činjenicu da ako je dete mlado i prvi put se odvaja od roditelja savetujemo kraći boravak (2 ili 3 nedelje) da se ne bi izazvao suprotan efekat zbog straha od razdvajanja.

Za starije ili samostalnije učenike, koji su se već odvajali od roditelja savetujemo boravak od 3 nedelje i više.

Izleti i ekskurzije

Pored učenja jezika i organizovanih društvenih aktivnosti u samoj školi, suština ovih programa je i u upoznavanju destinacije na kojoj učenik boravi. Škole organuziju šetnje i razgledanja grada u kojem se nalaze, tokom kojih se takođe insistira na upotrebi jezika, kroz slušanje komentara vodiča i postavljanje pitanja polaznicima o njihovim utiscima o onome što su videli.

Celodnevni izleti služe da se obiđu najzanimljiviji gradovi i druge kulturno – istorijske i prirodno -geografske znamenitosti u okolini.

Svi izleti i aktivnosti su isplanirani i unapred najavljeni, a sa polaznicima ide stručno osoblje škole.

Sportske aktivnosti

Sportske aktivnosti su veoma važne za druženje, a samim tim i konverzaciju među mladima. Rekreativno bavljenje različitim sportovima je omogućeno u gotovo svim školama.

Za učenike koji se aktivno bave određenim sportom ili žele da započnu u ponudi su škole koje pored časova jezika imaju i poslepodnevne treninge odabranog sporta ili nude dodatne časove različitih aktivnosti poput golfa, jahanja, windsurfing,  kajakarenje itd.

Za polaznike koji se bave sportom na višem nivou u ponudi su različiti sportski kampovi širom sveta.

Postavite pitanje

Pošaljite nam pitanje o željenoj oblasti školovanja ili usavršavanja jezika i dobićete odgovor na Vaš upit u najskorije vreme.

Contact
Checkboxes *

Zakažite svoj termin besplatnog savetovanja

Molim Vas da upitnik popunite informacijama o željenoj oblasti školovanja ili usavršavanja i Vašim planovima i željama, za šta koristite polje "Poruka".