Pored raznih vrsta stipendija za školarine koje nude sami fakulteti, tu je i širok izbor stipendija koje propisuje vlada Velike Britanije,

cats college

CATS College stipendija – Egidinim kandidatima u zavisinosti od uspeha može biti odobrena stipendija do 50 % na cenu nastave!