Ostali programi u Sjedinjenim Američkim Državama

Arlington

Atlanta

Boston

Dover-Fokskroft

Granby

Grinfild

Honolulu

Idyllwild

Irvin

Kokonat Krik

Lejk Meri

Lindon

Linkoln

Los Anđeles

Oakdale

Okland

Olbani

Olympic Valley

Pitsfild

SAD

San Dijego

San Francisko

San Juan Capistrano

Santa Barbara

Vest Palm Bič

Vilbraham

Windermere

Priprema za sticanje lekarske licence u SAD

Kaplan Medical

Cena: od 799 $

Cenovnik

Online priprema za USMLE ispit za sticanje lekarske licence u Sjedinjenim Američkim Državama. Kaplan Medical sve programe nudi ONLINE, a ima i školske centre u Čikagu, Njujorku, Pasadeni, Hjustonu i Majamiju.

Škola

Kaplan Medical

Kaplan Medical je svetski lider u pripremi za USMLE (United States Medical Licensing Exam) ispit već više od 40 godina. Ovaj ispit je američki državni ispit za sticanje lekarske licence, odnosno dozvole za rad u Americi. USMLE ispitom procenjuje se sposobnost lekara da primeni znanja, medicinske pojmove i principe, kao i da pokaže fundamentalne veštine neophodne u radu sa pacijentima.

Kaplan Medical sve svoje programe za pripremu za UCMLE nudi online, kao i na kampusima širom SAD.

Tokom višedecenijskog rada, hiljade studenata i doktora medicine je prošlo obuku u školskim centrima Kaplan Medical i položilo zahtevne ispite sa visokim prosekom, da bi potom dobili specijalizaciju u SAD i nastavili da se bave medicinom u različitim oblastima. Tri od četiri doktora medicine spremaju se za polaganje USMLE ispita u Kaplan Medical centrima.

Pored toga, Kaplan Medical je obezbedio i veliki broj onlajn materijala koji uključuju stručne knjige, testove za proveru znanja, ispitna pitanja, Qbank – bazu sa oko 2100 ispitnih pitanja sa odgovorima i objašnjenjima, simulacijama ispita i mini lekcijama najzahtevnijih tema.

Svim polaznicima je omogućeno i personalizovano medicinsko savetovanje koje uključuje pripremu plana učenja, pomoć pri apliciranju za specijalizaciju i ocenjivanje spremnosti za polaganje ispita. Tokom pripremnog perioda, polaznici ostvaruju i kontakte sa drugim polaznicima pri čemu mogu između sebe razmenjivati iskustva, pohađati radionice zajedno, okupljati se i susretati sa prethodnim polaznicima.

priprema za USMLE

Destinacije

Kaplan Medical sve svoje programe za pripremu za UCMLE nudi online!

Za polaznike koji žele da se pripremaju u SAD-u, Kaplan Medical ima školske centre u Čikagu, Njujorku, Pasadeni, Hjustonu i Majamiju. Preko 50 eksperata iz različitih oblasti medicine predaje u okviru ove institucije, a oni zajedno imaju preko 250 nagrada i više od 760 objavljenih istraživačkih radova. Polaznici pripremne nastave su većinom državljani SAD-a, ali Kaplan Medical otvara svoja vrata i internacionalnim studentima i doktorima medicine i omogućuje različite načine pohađanja nastave. Priprema ispita u okviru organizacije Kaplan Medical pruža veliki broj mogućnosti. Polaznicima su na raspolaganju prostrani amfiteatri, biblioteke sa najsavremenijom literaturom, računarske laboratorije, prostorije za odmor i druženje, bolničke sobe za vežbe.

Nastava

Nastava se može pohađati na sledeće načine:

ONLAJN

• Live online - polaznici slušaju predavanja uživo iz učionica putem interneta u tačno određeno vreme. Mogućnost praćenja predavanja stručnih predavača u komforu svog doma, kao i pogodan raspored predavanja čine ovaj način pohađanja nastave omiljenim među polaznicima; • On demand - polaznici imaju pristup predavanjima i materijalima sa istih, slušaju ih u vreme koje sami odaberu.

U AMERICI U KAPLAN MEDICAL CENTRIMA

• In center - polaznici imaju pristup biblioteci i računarskoj laboratoriji u školskom centru i uče u terminu i tempom koji im odgovara); • Live - polaznici pohađaju i slušaju predavanja u školskom centru.

Ispiti

USMLE ispit podrazumeva četiri koraka odnosno četiri zasebna ispita:

Step 1 – proverava poznavanje osnovnih medicinskih predmeta poput fiziologije, patologije, farmakologije, anatomije, genetike. Priprema može trajati 4, 7 ili 10 meseci.

Step 2 – ukjlučuje sledeće ispite:
a) Step 2 CK (Clinical Knowledge) proverava poznavanje rada sa pacijentom pod nadzorom, a najveći deo ispita tiče se interne medicine, priprema može trajati 4-7 meseci.
b) Step 2 CS (Clinical Skills) proverava pristup pacijentu i komunikaciju sa njim, priprema može trajati 1-2 meseca.

Step 3 – proverava rad sa pacijentom i postavljanje dijagnoze tokom ambulantskog lečenja. Pored toga, obuhvata i pitanja iz dijagnostike, prognoze i patofiziologije, a uključuje i pitanja u vezi sa bezbednošću pacijenta, interpretacijom medicinske literature, medicinske etike i menadžment zdravstvenog stanja populacije. Priprema može trajati 3-4 meseca.
Step 1 i 2 se polažu pre specijalizacije, dok se Step 3 polaže uglavnom na prvoj godini specijalizacije.

QBank je odličan dodatni način pripreme za polaganje ispita. Ovaj interfejs je dobar izbor bilo da je potrebna obnova znanja, bilo usavršavanje veština za polaganje testova ili dodatna pomoć za učenje pred sam ispit. Qbank podrazumeva strategiju koja usmereva polaznika kako da pristupi odgovaranju na pitanje, korak po korak. Obuhvata preko 3000 ispitnih pitanja, objašnjena kako da se da odgovor, interaktivne 3D slike i dodatnu dokumentaciju za pomoć.

Uslovi upisa

Uslovi upisa na pripremu za  USMLE ispit:

  • Diploma priznatog medicinskog fakulteta ili dokaz o upisu i položenim ispitima ukoliko se polaznik prijavljuje pre diplomiranja;
  • Napredni nivo poznavanja engleskog jezika (minimalni rezultat TOEFL IBT 71, TOEFL PBT 530, TOEFL CBT 197, IELTS 5.5). Poželjno je priložiti sertifikat.

Smeštaj

U zavisnosti od centra u kom se pohađaju predavanja, polaznicima je na raspolaganju više opcija smeštaja: apartmanski, hotelski, hostelski, dok u pojedinim gradovima postoji i mogućnost smeštaja u porodici.

Cene smeštaja su dostupne na upit, ali je očekivan iznos koji treba odvojiti oko 1000 $ mesečno, pa puta broj meseci koliko traje program.

Postavite pitanje

Pošaljite nam pitanje o željenoj oblasti školovanja ili usavršavanja jezika i dobićete odgovor na Vaš upit u najskorije vreme.

Contact
Checkboxes *

Zakažite svoj termin besplatnog savetovanja

Molim Vas da upitnik popunite informacijama o željenoj oblasti školovanja ili usavršavanja i Vašim planovima i željama, za šta koristite polje "Poruka".